Rapitest Clinica
Tel: (0250) 736363

NE ACREDITAM!

 

 

Spitalul RAPITEST CLINICA Rm. Vâlcea va începe Procesul de acreditare, privind standardele Managementului calităţii în sănătate. Este în sine un proces foarte complex care cuprinde definirea şi implementarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare, toate acestea având ca obiectiv final îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale spitalicesti şi a siguranţei pacientului din România.
În data de 23.05.2017, în baza Hotărârii nr. 4/2017 a Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, a fost emis Ordinul Preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 115 pentru modificarea Ordinului Preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 660/2016 pentru aprobarea Planului multianual pentru ciclul II de acreditare şi a Planurilor anuale de acreditare, pe subgrupe de unităţi sanitare.

Conform ordinului de mai sus suntem planificaţi pentru procesul de acreditare în TRIM III anul 2017.

Procesul de acreditare ANMCS al unei unităţi medicale spitaliceşti de stat sau private este în mare măsură o provocare pentru managementul medical şi administrativ al unei organizaţii vizate de evaluatorii ANMCS.

Mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră, pacienti, colaboratori şi salariaţii noştrii, care ati dus la dezvoltarea spitalului implicit la şansa de a NE ACREDITA.

O calitate mai bună, un corp mai sănătos!