Educație sanitară

Acasa / Educație sanitară

Educație pentru sănătate

Căile de transmitere ale agenţilor patogeni prin sânge

Expunerea profesională la diverşi agenţi patogeni transmişi prin sânge se poate realiza prin:

– inoculari percutane (inţepare, tăiere);
– contaminarea tegumentelor cu soluţii de continuitate;
– contaminarea mucoaselor

în timpul:

– efectuării unor manopere medicale invazive cu ace sau instrumente ascuţite;
– manipulării unor produse biologice contaminate;
– manipulării instrumentarului şi a materialelor sanitare contaminate cu produse biologice (material moale medical, lenjerie, echipamente etc.)

prin intermediul:

– instrumentelor medico-chirurgicale;
– materialelor sanitare;
– suprafeţelor şi altor dotări utilizate în activitatea medicală;
– manipulării reziduurilor contaminate rezultate din activitatea medicală.

Riscul de transmitere în funcţie de tipul de lichid biologic

Se consideră risc contactul tegumentelor şi mucoaselor cu următoarele produse:

– sânge;
– lichide: amniotic, pericardic, peritoneal, pleural, sinovial, cefalorahidian,
– spermă, secreţii vaginale;
– ţesuturi;
– orice alte fluide ale organismului contaminate cu sânge

Diminuarea riscurilor prin aplicarea precauţiunilor universale

Precauţiunile universale sunt măsuri fundamentale şi standard care se referă la:

– folosirea barierelor adecvate de precauţie (mănuşi, şorţ, mască şi ochelari de protecţie) atunci când este anticipat contactul cu sângele sau lichidele biologice ale pacientului;

– schimbarea mănuşilor după contactul cu fiecare pacient;

– spălarea mâinilor şi a altor suprafeţe tegumentare imediat şi insistent dacă au fost contaminate cu sânge sau produse biologice, imediat după ce au fost aruncate mănuşile;

– în resuscitări de urgenţă gură la gură se folosesc piese orofaringiene sau alte dispozitive de ventilaţie;

– personalul medical cu leziuni exudative sau dermatite supurate trebuie reţinut de la orice contact direct cu pacientul şi obligat să poarte ecchipament de protecţie până când afecţiunea se rezolvă;

– atenţie sporită în cazul manipulării unor instrumente ascuţite, tăietoare;

– evacuarea deşeurilor infecţioase, a lenjeriei contaminate cu sânge în ambalaje etanşe, închise;

– niciodată nu se vor recapişona acele, nu se va desprinde acul de seringă sau de sistemele de prelevare sub vid cu mâna;

– nu se va goli niciodată seringa după o încercare nereuşită de recoltare (se aruncă şi se utilizează o altă seringă);

– se decontaminează imediat suprafeţele care au venit în contact cu sânge sau produse biologice